Disc03

2022.03.12

题目链接
主要是recursion,前面做的都比较顺,最后一题卡了好久,看了答案之后发现并没有完全用recursion
还以为不能用iteration,摔桌子

def multiply(m, n):
  """
  >>> multiply(5, 3)
  15
  """
  if n == 1:
    return m
  else:
    return m + multiply(m, n-1)

def is_prime(n):
  """
  >>> is_prime(7)
  True
  >>> is_prime(10)
  False
  >>> is_prime(1)
  False
  """
  def prime_helper(n, m):
    if m == 0:
      return 0
    elif n%m == 0:
      return m
    else:
      return prime_helper(n,m-1)
  if prime_helper(n, n-1) != 1:
    return False
  else:
    return True

def make_func_repeater(f, x):
  """
  >>> incr_1 = make_func_repeater(lambda x: x + 1, 1)
  >>> incr_1(2) #same as f(f(x))
  3
  >>> incr_1(5)
  6
  """
  def repeat(f, n):
    if n == 1:
      return f
    else:
      return f(repeat(f,n-1))  
  return repeat(f, x)

def count_stair_ways(n):
  """
  >>> count_stair_ways(5)
  8
  """
  if n == 0:
    return 1
  elif n < 0:
    return 0
  else:
    return count_stair_ways(n-1)+count_stair_ways(n-2)

def count_k(n, k):
  """
  >>> count_k(3, 3) # 3, 2 + 1, 1 + 2, 1 + 1 + 1
  4
  >>> count_k(4, 4)
  8
  >>> count_k(10, 3)
  274
  >>> count_k(300, 1) # Only one step at a time
  1
  """
  if n == 0:
    return 1
  elif n < 0:
    return 0
  else:
    total = 0
    i = 1
    while i <= k:
      total += count_k(n-i, k)
      i += 1
    return total

发表评论